How important is humour to you?

We believe that humour is an important tool to change the culture of an organisation

Humor in Bedrijf has been helping organisations, since 2003, with changing their company culture. We use humour as a tool. Every company deals with different processes of change and humour can be the lighthearted approach to loosen some tension. People who use humour are less stressed, are more productive and happier. Take a look at this video.

We approach issues humourously in our companytheater and interactive workshops, but also learn others to look at things on a humourously way in our e-learning humour and with individual humourcoaching.

Do you already have a date in mind? Ask here for a non binding offer!

Download our flyer with pricing

Download our E-book for free

These are some of the goals where humour can help

New Motivation?

As a Kick-off for new organisations and fusions, to support a process of change if people have resistance or when there is a complaining-culture, or if they need to think differently when they have fixed patterns or habits, or to make employees become enthusiastic about change.

New Inspiration?

For new energy, to learn, to improve, for eye-openers and new insights, for team building, opening up or to appeal to one another, to develop individually or become more professional.

A Present?

As a present to thank everyone for their effort or to celebrate success or an anniversary or for an achievement of a period or project.

Coordinating organisations or sections

For coordinating only customers, or members, or groups who wants to share specific expertise, for networking and speed dating in any kind of form.

For individuals

To be less introvert, less rational, less serious, less feeling the necessity to prove yourself, less stress, to have more fun, to laugh with each other, to be more positive, more social, more playful, more creative and happier.

8.4

Score voor Humor in Bedrijf na 8 ervaringen.

  • “Leuk, interactief, interessant, andere kijk op onze collega’s en samenwerking, ontspannen, we stappen nu wat makkelijker uit onze comfortzone, dwingt de medewerkers om op een andere manier over zichzelf na te denken. Jeanine Boelmans, Nathalie ten Veen en Erik Muller van Young Vebego”
  • “Sprankelend, dynamisch en humoristisch werd er een moeilijk en gevoelig onderwerp benaderd en bespreekbaar gemaakt. Humor in bedrijf heeft een sfeer kunnen creëren waarin een no-nonsens groep zich veilig kon uiten.Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement Scheepvaartverkeers- en Watermanagement (VWM) Noord-Oost.”
  • “Ik heb de samenwerking met Humor in Bedrijf als prettig ervaren. We hebben samen een zorgvuldig voortraject doorlopen. Het is fijn om met ervaren mensen te werken, te zien dat zaken serieus worden voorbereid. Onze bezoeker vonden het prettig om een intensief programma af te kunnen sluiten door met elkaar te lachen. Suzanne van den Eijnde, Cofely”
  • “Humor in Bedrijf presenteerde – voor een enthousiast publiek – een vlekkeloos lopend programma over veranderen. De acteurs houden ons met humor en venijn een spiegel voor en zijn niet te beroerd een paar heilige huisjes omver te werpen. Wim de Waard Woningcorporatie Eigen Haard “
  • “Na het zien van de Verandershow is er wel wat omgekeerd bij alle samenwerkingspartners. Ten eerste werkte het verbindend dat iedereen actief moest meedoen. Maar daarnaast was het effect dat men opener geworden is, elkaar makkelijker aanspreekt en kennis deelt. Wij zijn heel erg tevreden met deze luchtige en humoristische invulling van onze kwaliteitsdag.”
  • “Humor en realisme gaan hand in hand tijdens deze verandershow. De kijk op veranderingen, acceptatie, weerstand en eigen invloed zijn onlosmakelijk verbonden met de prakttijk van het veranderproces binnen mijn organisatie. De positieve ludieke benadering doet wat je mindset.Ministerie Veiligheid en Justitie / Immigratie- en Naturalisatiedienst”
  • “De Training Veranderen was ontspannen en leerrijk tegelijk en sloot perfect aan bij de workshop die we daarvoor hebben gedaan. De medewerkers weten nu dat de directie het goed voor heeft met iedereen. Goedgezind en benieuwd naar wat gaat komen, gaan we het komende verander-traject in. Werkzaam bij: Nebus Loyalty “
  • “Wij waren op zoek naar een entertainende club die wat gespecialiseerder bezig was met het thema veranderen en gelukkig vonden we die in Humor in Bedrijf. Hun optreden is goed bevallen: humor zet aan het denken en is een leuke en vrolijke afsluiting van een serieuze meeting. Frans van den Boorn, Cofely Nederland NV. “

Deel je ervaring

15 years of experience

Humor in Bedrijf has been existing for 15 years. We work with professional comedians/trainers and we work with video (with 70.000 viewers for our Feedback video) and our customers love to come back. Creative Director Malinca Verwiel has 30 years of experience as a comedy-director under her belt more than 30 performers including Claudia de Breij. She knows the theater-job, knows how to seduce the audience and knows the questions of the company world.

What are the costs?

Flyer Humor in Bedrijf

Do you want our flyer with pricing and now and than a reminder of us? Download our flyer.

Deel dit met anderen